Hợp đồng bảo hiểm điện tử

26/09/2021

Hiện nay rất nhiều đơn vị bảo hiểm đã chuyển đổi từ hình thức hợp đồng bảo hiểm điện tử bằng giấy sang hình thức hợp đồng bảo hiểm điện tử, mang lại nhiều thuận tiện cho doanh nghiệp và khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm. Hình thức mới này là một trong những cải tiến quan trọng giúp khách hàng tham gia bảo hiểm dễ dàng, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Trong bài viết này, Megadoc xin làm rõ vấn đề liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm điện tử

1. Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm.

** Các loại hợp đồng bảo hiểm:

- Hợp đồng bảo hiểm con người;

- Hợp đồng bảo hiểm tài sản;

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

** Tính chất hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm có một số tính chất chung trong khuôn khổ những quy định của luật pháp về hợp đồng dân sự, ngoài ra, nó còn có một số tính chất riêng biệt gắn liền với đặc trưng kinh tế - kỹ thuật ngành bảo hiểm. Cụ thể:

- Tính tương thuận: Hợp đồng bảo hiểm được thiết lập dựa trên sự chấp thuận của cả đôi bên trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tự do giao kết trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội.

- Hợp đồng song vụ: Các bên ký kết đều có quyền và nghĩa vụ, quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Người bảo hiểm phải đảm bảo cho các rủi ro còn người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm.

- Tính chất may rủi: Nếu không tồn tại rủi ro (sự kiện bảo hiểm) thì không có việc giao kết cũng như tồn tại hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm.

- Tính chất tin tưởng tuyệt đối: Mối quan hệ giữa bên mua bảo hiểm và người bảo hiểm được thiết lập trong tình trạng tạo ra rủi ro cho nhau. Do đó, để tồn tại và có thể thực hiện thì hai bên phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Tính chất tin tưởng tuyệt đối và nguyên tắc trung thực tối đa chỉ là hai mặt của cùng một vấn đề.

- Tính chất phải trả tiền: Mối quan hệ quyền và nghĩa vụ giữa hai bên thể hiện ở mối quan hệ tiền tệ. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền phí bảo hiểm, người bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm/bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

- Tính chất gia nhập: Hợp đồng bảo hiểm là một hợp đồng theo mẫu. Quy tắc bảo hiểm (nội dung chính của Hợp đồng) do người bảo hiểm soạn thảo trước, bên mua bảo hiểm sau đọc thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì gia nhập vào.

- Tính dân sự - thường mại hỗn hợp: Bên mua bảo hiểm có thể là một thể nhân hoặc pháp nhân dân sự hay thương mại, người bảo hiểm cũng có thể là một pháp nhân dân sự (hội tương hỗ) hay thương mại (công ty bảo hiểm). Do đó, mối quan hệ giữa họ, cụ thể là hợp đồng bảo hiểm sẽ có thể có tính dân sự hay thương mại thuần túy hoặc dân sự - thương mại hỗn hợp.

** Hình thức của hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Hợp đồng bảo hiểm thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Áp dụng hình thức hợp đồng điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm điện tử là hợp đồng thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm và được thể hiện ở dạng thông điệp dữ liệu.

Hợp đồng bảo hiểm điện tử có chữ ký điện tử mang đầy đủ giá trị pháp lý như hợp đồng in và đóng dấu truyền thống. Khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra, người mua bảo hiểm hoàn toàn có thể sử dụng hợp đồng bảo hiểm điện tử để xác nhận quyền lợi bảo hiểm và nhận bồi thường theo như nội dung đã ký kết

Theo đó, sau khi khách hàng đăng kí thông tin, thanh toán thành công bảo hiểm, bên cung cấp bảo hiểm sẽ tạo lập, ký số và thực hiện bước gửi hợp đồng cho khách hàng ngay trên hệ thống, khách hàng sẽ được link hợp đồng bảo hiểm điện tử qua email khách hàng đã đăng ký.

3. Lợi ích của việc sử dụng hợp đồng bảo hiểm điện tử Megadoc

** Đối với doanh nghiệp

- Tiết kiệm chi phí in ấn hợp đồng

- Đẩy nhanh quá trình ký hợp đồng bảo hiểm với khách hàng

- Ký hợp đồng ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào mà không cần phải gặp mặt trực tiếp khách hàng, không lo những ảnh hưởng, tác động từ các yếu tố bên ngoài

- Lưu trữ, quản lý, tra cứu hợp đồng nhanh chóng, dễ dàng

- Lưu trữ an toàn, bảo mật tối đa thông tin hợp đồng

- Tiện lợi, dễ sử dụng, tiếp cận với khách hàng nhanh chóng, thuận tiện

** Đối với khách hàng:

- Nhận được hợp đồng bảo hiểm một cách chủ động và nhanh chóng.

- Thuận tiện tra cứu thông tin hợp đồng mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị điện tử

- Bảo mật thông tin khách hàng

- Giảm bớt các quy trình, thủ tục rườm rà

- Sử dụng dễ dàng, tiện lợi, thân thiện với môi trường

Hãy đến với Megadoc, đội ngũ của chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các loại hợp đồng phổ biến và có những tư vấn phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.

Đơn vị vui lòng liên hệ ngay để được hỗ trợ SĐT Ms Trang Anh (0964246266)