Chính sách Giao Nhận – Cài đặt

27/10/2021

1.   Thời gian cài đặt

Trong vòng 1-2 ngày kể từ khi khách hàng ký hợp đồng và thanh toán Phí dịch vụ.

2. Quy trình cài đặt

Việc cài đặt diễn ra như sau: Chúng tôi sẽ cấu hình tài khoản, mẫu … cho khách hàng Sau khi cài đặt nhân viên sẽ cung cấp và hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng website qua các hình thức: điện thoại hướng dẫn, video hướng dẫn, ultra hướng dẫn....

Sau khi hướng dẫn xong chúng tôi bàn giao tài khoản cho khách hàng và sẽ hỗ trợ trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ Megadoc.