Chính sách thanh toán

27/10/2021

Tại Công ty Cổ Phần Megabiz Việt Nam, việc mua các gói dịch vụ trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt:

Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán

1. Thanh toán sau khi ký hợp đồng Sử dụng dịch vụ Megadoc

Ngay sau khi ký hợp đồng giữa Công ty Megabiz và Khách hàng về việc đồng ý sử dụng dịch vụ Megadoc, Công ty Megabiz Việt Nam sẽ xác nhận với quý khách qua email, tiến hành thực hiện đơn hàng và cài đặt hệ thống dịch vụ Megadoc cho khách hàng trong thời gian quy định. Đồng thời Khách hàng cũng làm thủ tục thanh toán Phí cho bên Công ty Megabiz Việt Nam thông qua hai hình thức:

  1. Chuyển khoản vào tài khoản Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGABIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105844836

Số tài khoản : 19133868100010 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN Ba Đình

Nội dung chuyển khoản: Ghi MST + tên công ty

  1. Nộp tiền mặt tại văn phòng công ty.