QUY TRÌNH

03/06/2020

Quy trình quản lý nội bô, phân cấp tài khoản đơn giản, dễ hiểu giúp quản lý tác vụ tài khoản một cách tối ưu.

 

Các bước sử dụng phần mềm Hợp đồng điện tử MegaDOC

  • Bước 1: Cài đặt phần mềm Hợp đồng điện tử MegaDOC vào máy tính.
  • Bước 2: Đăng nhập tài khoản.
  • Bước 3: Nhập thông tin nội dung của hợp đồng cần giao kết.
  • Bước 4: Xét duyệt nội dung hợp đồng càn giao kết.
  • Bước 5: Ký điện tử bằng chữ ký số.
  • Bước 6: Gửi và nhận hợp đồng điện tử đã hoàn thiện đầy đủ chữ ký thông qua phần mềm Hợp đồng điện tử MegaDOC.

Sau sáu bước trên Hợp đồng điện tử của bạn đã được giao kết thành công.


TIN TỨC LIÊN QUAN

TÍNH NĂNG BẢNG GIÁ DỊCH VỤ