Chính sách bảo mật thông tin Khách hàng

27/10/2021
 1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập thông tin chủ yếu trên website megadoc.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, tên công ty, mã số thuế, địa chỉ… (Khách hàng). Đây là các thông tin mà Công ty Cổ Phần Megabiz Việt Nam cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ Megadoc và để Công ty Megabiz Việt Nam liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Việc thu thập thông tin của Khách hàng do Megabiz thực hiện nhằm hướng đến các mục đích sau:

- Xác thực Khách hàng, xử lý yêu cầu của Khách hàng để chấp thuận cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và cho phép Khách hàng được sử dụng các dịch vụ do MEGABIZ cung cấp;

- Để cung cấp cho Khách hàng các các chính sách, chương trình hoặc sản phẩm, dịch vụ mới;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Công ty Megabiz Việt Nam , và thực hiện các nghĩa vụ của Megabiz với Khách hàng theo các thỏa thuận đã xác lập với Khách hàng;

- Để sử dụng Cookies để cải thiện các quy trình, hoạt động quảng cáo, thông báo, xác minh, an toàn và tuân thủ, phân tích và quản lý nhu cầu Khách hàng của MEGABIZ

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

- Để trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi của Khách hàng về bất kỳ vấn đề nào mà Khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ khác do MEGABIZ cung cấp;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng và làm lớp phòng vệ đầu tiên ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi nhằm lạm dụng việc sử dụng dịch vụ để thực hiện các hành vi phạm pháp luật;

- Để phục vụ cho các nghĩa vụ của Megabiz theo quy định của pháp luật.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Sau khi thu thập thông tin Khách hàng, MEGABIZ lưu trữ các thông tin này và cam kết thông tin Khách hàng chỉ được sử dụng vào các hoạt động phục vụ cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

- MEGABIZ sử dụng thông tin của Khách hàng để định danh, xác thực Khách hàng; ngăn ngừa các hoạt động giả mạo, đánh cắp hoặc phá hủy tài khoản Khách hàng;

- Thông tin Khách hàng được lưu trữ nội bộ và sử dụng trong quá trình hỗ trợ các dịch vụ tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng;

- MEGABIZ sử dụng thông tin của Khách hàng để cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Khách hàng được lưu trữ theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Khách hàng.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGABIZ VIỆT NAM

Số 3, ngõ 15 đường Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: cskh@megabiz.vn

Điện thoại: 08880.464.88

 1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
 • MEGABIZ cam kết tuân thủ tuyệt đối nghĩa vụ bảo mật thông tin của Khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thông tin cá nhân của Khách hàng được Công ty MEGABIZ Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MEGABIZ. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định.
 • MEGABIZ đảm bảo mọi thông tin liên quan đến các Khách hàng được sử dụng để phục vụ công việc, cung cấp dịch vụ cho Khách hàng; thông tin cá nhân, thông tin hoạt động, thông tin giao dịch của các Khách hàng nhằm mục đích định danh, xác thực, cung cấp dịch vụ và mục đích khác trong các Thỏa thuận ký với Khách hàng (nếu có) đồng thời, MEGABIZ luôn nỗ lực tối đa trong việc chủ động ngăn chặn việc sử dụng trái phép và/hoặc tiết lộ các thông tin của Khách hàng.
 • Nghĩa vụ bảo mật được miễn trừ đối với các trường hợp sau:
 • + Thông tin được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng mà không phải do lỗi củaMEGABIZ.

  + Thông tin được MEGABIZ phát triển, thu thập độc lập mà không sử dụng các thông tin do Khách hàng cungcấp.

  + Cơ quan nhà nước yêu cầu MEGABIZ cung cấp thông tin liên quan đến các Khách hàng theo quy định của pháp luật. MEGABIZcam kết chỉ cung cấp phần thông tin liên quan đến Khách hàng mà Cơ quan nhà Nước yêucầu.

 • Trừ các trường hợp nêu trên, MEGABIZ không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng;
 • Công ty MEGABIZ yêu cầu các Khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ Megadoc phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Tên Công ty, Mã Số Thuế, địa chỉ liên lạc, email, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. MEGABIZ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.