Chính sách bảo mật thông tin Khách hàng

27/10/2021
 1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website megadoc.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, tên công ty, mã số thuế, địa chỉ… (Khách hàng). Đây là các thông tin mà Công ty Cổ Phần Megabiz Việt Nam cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ Megadoc và để Công ty Megabiz Việt Nam liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty Megabiz Việt Nam về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
 • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu Khách hàng chấp nhận điều khoản này trong khi đăng ký;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Công ty Megabiz Việt Nam;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
 • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến Sử dụng dịch vụ Megadoc;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin dữ liệu của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của megadoc.vn.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGABIZ VIỆT NAM

Số 3, ngõ 15 đường Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: cskh@megabiz.vn

Điện thoại: 08880.464.88

 1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
 • Thông tin cá nhân của Khách hàng được Công ty Megabiz Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của megadoc.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng;
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, megadoc.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết;
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên megadoc.vn;
 • Ban quản lý Công ty Megabiz yêu cầu các Khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ Megadoc phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Tên Công ty, Mã Số Thuế, địa chỉ liên lạc, email, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Dịch vụ megadoc.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.