KHÁC BIỆT CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SO VỚI HỢP ĐỒNG TRUYỀN THỐNG

03/06/2021

Vậy sự khác biệt giữa hợp đồng thương mại điện tử và hợp đồng truyền thống như thế nào? Vai trò của hợp đồng thương mại điện tử là gì?

NHỮNG LĨNH VỰC KHÔNG SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

26/05/2021

Tuy nhiên Megadoc cũng lưu ý , một số trường hợp giao dịch được loại trừ không áp dụng luật Giao dịch điện tử Với bài viết này, Megadoc sẽ chia sẻ cho quý khách hàng những lĩnh vực không sử dụng Hợp đồng điện tử.

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MEGADOC

22/05/2021

Vậy hợp đồng thương mại điện tử là gì? Có các loại Hợp đồng thương mại điện tử nào?

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG ĐỒNG ĐIỆN TỬ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ

18/05/2021

Để giao kết hợp đồng điện tử được diễn ra thuận lợi và dễ dàng cho người sử dụng, chúng ta cùng tìm hiểu về Hợp đồng điện tử, các loại hợp đồng điện và lợi ích của việc sử dụng hợp đồng điện tử.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐIỆN TỬ TRONG THỜI ĐẠI 4.0

13/05/2021

Vậy hợp đồng lao động điện tử là gì? Giá trị pháp lý của hợp đồng lao động điện tử? Sự khác biệt giữa hợp đồng lao động điện tử và hợp đồng lao động truyền thống?

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ KHÔNG

23/02/2021

Theo Điều 34 Luật Giao dịch điện tử, giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu. Điều 14 Luật này cũng quy định: Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.

"CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ" VÀ "CHỮ KÝ SỐ" KHÁC GÌ NHAU

05/11/2020

Hai khái niệm “Chữ ký số” và “Chữ ký điện tử” không hoàn toàn có cùng nghĩa. Chữ ký số chỉ là một tập con của chữ ký điện tử (chữ ký điện tử bao hàm chữ ký số).

CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ CÓ GIÁ TRỊ NHƯ BẢN GỐC HAY KHÔNG

13/10/2020

Chứng từ điện tử phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. Hình thức thể hiện, việc khởi tạo, gửi, nhận chứng từ điện tử và giá trị pháp lý của chứng từ điện tử được thực hiện theo Luật giao dịch điện tử

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HỢP ĐỒNG GIẤY (HỢP ĐỒNG TRUYỀN THỐNG)

28/07/2020

Hợp đồng giấy hiện đang là hình thức hợp đồng được sử dụng nhiều nhất vì tính thông dụng và tiện lợi. Song bên cạnh những ưu điểm, thì hợp đồng giấy vẫn còn khá nhiều điểm hạn chế như:

BẢO MINH LỰA CHỌN CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ MEGADOC

08/07/2020

Bảo Minh đã lựa chọn thương hiệu Chứng nhận bảo hiểm điện tử Megadoc  - giải pháp giúp vận hành doanh nghiệp một cách tối ưu nhất

TỪ 01/01/2021 NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIAO KẾT BẰNG HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

15/06/2020

Bên cạnh hình thức giao kết bằng văn bản hay lời nói như hiện nay thì Bộ Luật Lao động 2019 còn ghi nhận thêm hình thức giao kết bằng phương tiện điện tử và có giá trị như giao kết bằng văn bản.

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ BẮT BUỘC TRONG KINH DOANH VẬN TẢI

04/06/2020

Từ 2019, kinh doanh vận tải sẽ thực hiện theo hợp đồng điện tử Theo dự thảo thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2019 đơn vị kinh doanh vận tải được sử dụng hợp đồng vận tải điện tử.

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ LÀ GÌ, CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ HAY KHÔNG?

04/06/2020

Hợp đồng điện tử là gì, Hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý hay không, cũng như cách triển khai và áp dụng thế nào?

SO SÁNH HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VÀ HỢP ĐỒNG GIẤY TRUYỀN THỐNG

03/06/2020

Hợp đồng điện tử & Hợp đồng truyền thống (Hợp đồng giấy) giống và khác nhau như thế nào về tính chất, đặc điểm, giá trị pháp lý??

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HAY SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP

03/06/2020

Những tốn kém về chi phí, phức tạp về bảo quản, thậm chí cả rủi ro về cháy hỏng, rách nát của hợp đồng giấy (hợp đồng truyền thống) sẽ được khắc phục bằng cách nào??