"CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ"VÀ "CHỮ KÝ SỐ" KHÁC GÌ NHAU

05/11/2020

Hai khái niệm “Chữ ký số” và “Chữ ký điện tử” không hoàn toàn có cùng nghĩa. Chữ ký số chỉ là một tập con của chữ ký điện tử (chữ ký điện tử bao hàm chữ ký số).

CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ CÓ GIÁ TRỊ NHƯ BẢN GỐC HAY KHÔNG

13/10/2020

Chứng từ điện tử phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. Hình thức thể hiện, việc khởi tạo, gửi, nhận chứng từ điện tử và giá trị pháp lý của chứng từ điện tử được thực hiện theo Luật giao dịch điện tử

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HỢP ĐỒNG GIẤY (HỢP ĐỒNG TRUYỀN THỐNG)

28/07/2020

Hợp đồng giấy hiện đang là hình thức hợp đồng được sử dụng nhiều nhất vì tính thông dụng và tiện lợi. Song bên cạnh những ưu điểm, thì hợp đồng giấy vẫn còn khá nhiều điểm hạn chế như:

BẢO MINH LỰA CHỌN ESC LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ

08/07/2020

Bảo Minh đã lựa chọn ESC trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ hợp đồng điện tử, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử- giải pháp giúp vận hành doanh nghiệp một cách tối ưu nhất

TỪ 01/01/2021 NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC GIAO KẾT BẰNG HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

15/06/2020

Bên cạnh hình thức giao kết bằng văn bản hay lời nói như hiện nay thì Bộ Luật Lao động 2019 còn ghi nhận thêm hình thức giao kết bằng phương tiện điện tử và có giá trị như giao kết bằng văn bản.

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ BẮT BUỘC TRONG KINH DOANH VẬN TẢI

04/06/2020

Từ 2019, kinh doanh vận tải sẽ thực hiện theo hợp đồng điện tử Theo dự thảo thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2019 đơn vị kinh doanh vận tải được sử dụng hợp đồng vận tải điện tử.

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ LÀ GÌ, CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ HAY KHÔNG?

04/06/2020

Hợp đồng điện tử là gì, Hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý hay không, cũng như cách triển khai và áp dụng thế nào?

SO SÁNH HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VÀ HỢP ĐỒNG GIẤY TRUYỀN THỐNG

03/06/2020

Hợp đồng điện tử & Hợp đồng truyền thống (Hợp đồng giấy) giống và khác nhau như thế nào về tính chất, đặc điểm, giá trị pháp lý??

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ - GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HAY SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP

03/06/2020

Những tốn kém về chi phí, phức tạp về bảo quản, thậm chí cả rủi ro về cháy hỏng, rách nát của hợp đồng giấy (hợp đồng truyền thống) sẽ được khắc phục bằng cách nào??